Novinky

Best foto of NATURA SPACE
(6. 3. 2012)

test22Fotografie rodinného domu pro dvou až čtyřčlennou rodinu.

více

Výstava Dřevostavby 2011
(31. 3. 2011)

Zde můžete shlédnout fotky z výstavy Dřevostavby 2011, na které jsme spolu se společností Europanel s.r.o. představili nový rodinný dům Natura Space. Tento dům se objeví v nabídce do 10.dubna 2011.

SLEVY RODINNÝCH DOMU
(25. 1. 2011)

Od 1.2.2011 začnou platit na vybrané rodinné domy v naší nabídce slevy 5%. Bude se jednat o domy Siesta, Kronohaus, Bruno, Green a Senior II

Systém větrání

 • PRINCIP FUNGOVÁNÍ
 • PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ
 • NUCENÉ VĚTRÁNÍ
 • OTÁZKY - ODPOVĚDI


PRINCIP FUNGOVÁNÍ

PROČ JE POTŘEBA VĚTRAT?

Lidské aktivity vytvářejí vlhkost, CO2 a pachy.

Při absenci účinného větrání se vlhkost tvořená lidskou aktivitou, zvyšuje až po dosáhnutí kritického prahu, jehož následky jsou několikanásobné.
 • Nadbytek vlhkosti ve vzduchu se kondenzuje na nejchladnějších místech bytu, což způsobuje kondenzaci nebezpečnou pro stěny a okna.
 • Kvalita vzduchu se rychle zhoršuje (zvyšování míry CO2 a nepříjemných pachů) a způsobuje potíže pro obyvatele.
 • Vlhkost: Jedna osoba v činnosti přidá dýcháním do vzduchu průměrně 50g vody za hodinu.
 • CO2: Jedna osoba v činnosti přidá dýcháním do vzduchu průměrně 19 l CO2 za hodinu.
 • Pachy: Kuchyň, dýchání, nebo pocení, rychle znečišťuje vzduch a způsobuje tvorbu nepříjemných pachů.

DNES JEŠTĚ VÍCE JAK VČERA, je dobré větrání prvořadé:

Nová výstava, rovněž jako i obnova bytových domů se zateplením musí omezit náklady na energii, spojenou s vytápěním. Tyto práce jsou tedy charakteristické:

 • Úplně nepropustnými a tepelně izolovanými okny.
 • Úplně utěsněnými a izolovanými obvodovými stěnami.

 • Důsledky: Bez štěrbiny pro přívod vzduchu
  ČERSTVÝ VZDUCH, i za existence odsávacích
  mřížek připojených na větrací potrubí, JIŽ
  NEMŮŽE VSTUPOVAT (především při systému
  přirozeného větrání).

NADBYTEK VODY, KTEROU OBSAHUJE NASYCENÝ
VZDUCH TEDY BUDE KONDENZOVAT
na nejchladnějších místech bytu (tepelné mosty), což znamená STĚNY (nejhorší pro konstrukci) a OKNA (nejvíc viditelné).
Kvalita vzduch se tedy bude rychle zhoršovat a nepohodlí obyvatel se tak bude zvyšovat.

CO JE TŘEBA UDĚLAT:

 • Umístit štěrbiny pro přívod vzduchu do obytných místností, abychom tak umožnili vstup vzduchu do bytu.
 • Zabezpečit průchod vzduchu interiérem bytu vytvořením potřebných mezer ve spodní části vnitřních dveří (seříznutím dveří, anebo vytvořením otvorů ve spodní části dveří).
 • Umístit hygroregulované odsávací mřížky (přirozené větrání) anebo hygroregulované odsávací mřížky se špičkovým průtokem (nucené větrání) na větracích potrubí v technických. místnostech (kuchyň, koupelna a WC). Tyto zabezpečení odsávání vzduch (JENOM PŘIVEDENÝ VZDUCH MŮŽE BÝT ODSÁTÝ).

 

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

Přirozené větrání využívá pro výměnu vzduchu v interiéru bytu přirozené "motory" (vítr a tepelný tah). Tyto "motory" vytvářejí podtlak ve větracím potrubí, což vyvolává cirkulaci vzduchu v interiéru bytu směrem k exteriéru (větracím potrubím).
Aby mohl být znečištěný vzduch v interiéru odveden, potřebuje být nahrazen čistým vzduchem: tento je přiváděn pomocí štěrbin pro přívod vzduch nacházejících se v horní části oken hlavních místností (obývací pokoj a ložnice).
Vzduch je následně odváděn pomocí odsávacích mřížek technickými místnostmi (WC, koupelna, kuchyň): je to princip "zametání".
Přirozené větrání, vzhledem na jeho závislosti, od přirozených "motorů" jako je vítr a tepelný tah, může být náhodné: je potřeba ho "zdomácnit". Hygroregulovaný systém, měřící míru vlhkosti za účelem stanovení průtoku vzduch, který je potřebný poskytnout, přináší vhodnou odpověď.

ZMÍRNIT NEROVNOVÁHU MEZI BYTY A PODLAŽÍMI

V bytovém domě se tepelný tah přirozeně snaží o upřednostňování nižších podlaží na úkor vyšších podlaží. Na rozdíly znečištění, které z toho vyplývají, odpovídají hygroregulované štěrbiny a odsávací mřížky větším otevřením v horních podlažích než v přízemí. Takto i rozdíly průtoku mezi podlažími jsou zregulované.

Jestliže předpokládáme stejnou obsazenost bytu na každém podlaží, systém AERECO (levá strana) umožňuje získat téměř identický průtok na každém podlaží, zatím co pasivní větrání způsobuje velké rozdíly průtoku na jednotlivých podlažích.

 

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Výměna vzduchu v bytě je zabezpečena přítomností ventilátoru. V případě bytových domů je umístěný na střeše, u rodinných domů se může nacházet v podkroví a nebo v interiéru bytu. Při hygroregulovatelném nuceném větrání vyvolá vzduch, odsávaný odsávacími mřížkami z vlhkých místností, výměnu vzduch v celém bytě.

Jedině hygroregulovatelné štěrbiny pro přívod vzduchu jsou tedy schopné rozdělovat nový vzduch podle potřeb každé z hlavních místností.

Tak jako při přirozeném větrání, umožňují hygroregulovatelné odsávací mřížky rozdělit disponibilní průtok vzduchu vyvolaný ventilátorem podle potřeb technických místností a bytů (bytových domech).

Takto místnosti nebo byty, které budou potřebovat velké množství čistého vzduchu, budou mít k dispozici větší průtok a tlak než prázdné pokoje nebo byty.

PŘIZPŮSOBIT VĚTRÁNÍ POTŘEBÁM BĚHEM 24 HODIN (jak při nuceném, tak i při přirozeném větrání)

Hygroregulovatelné výrobky AERECO umožňují snížit tepelné ztráty, které je možno přisoudit větrání a omezit vznik plísní zapříčiněných kondenzací. Navíc přispívají ke zlepšení kvality vzduchu.
Tyto výsledky jsou možné díky přizpůsobení se větrání potřebám obyvatel v bytě a mezi byty v každém okamžiku.
Systém AERECO optimalizuje rozložení vzduchu uvnitř bytu:
Díky hygroregulovatelným štěrbinám pro přívod vzduchu se prioritně usměrňuje vzduch směrem k místnostem, které ho potřebují. Takto omezuje tepelné ztráty v místnostech, kde se nikdo nezdržuje a umožňuje správně větrat místnosti, kde jsou potřeby, jak denní, tak i noční.

Příklad:
Den - štěrbiny pro přívod vzduchu jsou více otevřené v obývacím pokoji (obsazeném) než v ložnici (prázdné).
Noc - je to naopak.

 

OTÁZKY - ODPOVĚDI

Můžu umístit štěrbiny pro přívod vzduch do koupelny?

NE. Způsobilo by to "zezkratování" štěrbin pro přívod vzduch hlavních místností - místností, které by tak byli nedostatečně větrané - a způsobovali vracení pachu a vlhkosti vytvořených v koupelně směrem k ostatním místnostem.

Na stěnách koupelny se objevuje kondenzace - jak ji úplně odstranit?

V protikladu s přijatým názorem, problém nutně nepochází z nedostatku plochy odsávací mřížky v koupelně (přirozené větrání), ale pravděpodobně z nedostatku štěrbin pro přívod vzduchu. v hlavních místnostech.
Skutečně, jedině přivedený vzduch může být odvedený, nedostatek štěrbin pro přívod vzduchu anebo průchod vzduchu interiérem bytu stížený přítomností "brzd", jako jsou vnitřní dveře bez otvoru v spodní části, může způsobit nedostatečné větrání technických místností.

Můžu umístit štěrbiny pro přívod vzduchu do kuchyně?

Například polská legislativa to vyžaduje. Avšak, jestli žádný plynový spotřebič
nevyžaduje přímý přívod vzduchu do kuchyně, je potřebné umístit odsávací mřížku na větrací potrubí bez instalování štěrbin, pro přívod vzduchu, aby se "nezkratovali" štěrbiny pro přívod vzduchu hlavních místností.

Jaká opatření musím udělat v případě existence plynového spotřebiče v kuchyni, aby jeho přítomnost byla slučitelná s větráním?

Opatření, které je třeba přijmout jsou různá, a to v závislosti na typu plynového
spotřebiče.
Pokud je plynový spotřebič umístěn v kuchyni, s nezávislým oběhem, tak, že bere vzduch na podporu hoření přímo z exteriéru a spálené plyny odvádí přímo do exteriéru bez průchodu pře větrací potrubí, není v kuchyni potřeba žádná štěrbina pro přívod vzduchu.
Naopak, jestli plynový spotřebič používá pro podporu hoření vzduch přiváděný do kuchyně, je potřebný přímý nebo nepřímý přívod vzduchu. Pro dimenzování přívodu vzduchu je potřebné se přizpůsobit platným předpisům.

Je kuchyňská digestoř slučitelná s větráním?

Přirozené nebo nucené větrání je možné doplnit digestoří, pokud má vlastní přívod vzduchu.

Je krb slučitelný s větráním?

Při přirozeném větrání neexistuje žádné riziko zpětného tahu kouře z komína směrem do interiéru bytu. Tah komína v provozu je podstatně větší než přirozený tah větracích potrubí.
Při nuceném větrání musí automatické zařízení zastavit větrání v době, kdy se používá krb, aby se zabránilo zpětnému tahu kouře z komína.
Přímé a samostatné zásobování krbu vyloučí každé nasávání pachů z technických místností a nezpůsobí žádné potíže spojené s průchodem vzduchu.